STARTENDE CENTRA

Momenteel zijn twee centra in ontwikkeling

In Molenbeek zullen vijf bestaande structuren in een gemeenschappelijk gebouw worden ondergebracht: D'ici et d'ailleurs (Geestelijke gezondheidszorg) Solidarité-Savoir (Geïntegreerd Sociaal Actiecentrum), de Molenbeekse afdeling van de Lama (dienst voor verslavingsmanagement), de Gezinsplanning Leman (ook schuldbemiddelingsdienst) en het Wijkgezondheidscentrum K-nal Santé.

De verhuis is gepland voor de zomer van 2020. Tot dan bouwen we samen met alle partners aan de modaliteiten van deze samenwerking onder één dak.

In Kuregem start het project "de novo": vanuit een kleine kern professionals binnen een Wijkgezondheidscentrum Kure & Care. Vanuit deze kern zullen, samen met de actoren op het terrein, de behoeften geïdentificeerd worden. Van daaruit zullen er, waar nodig, nieuwe diensten ontwikkeld worden om aan de geïdentificeerde noden tegemoet te komen. Er is reeds een partnerschap gepland met de ULB-school voor osteopathie voor een osteopathiepraktijk. Een ander project is de psychiatrische ondersteuning van de eerste lijn in samenwerking met het Wijkgezondheidscentrum MediKuregem.

De nieuwbouw is gepland voor 2022.

Sinds eind 2017 zijn er twee medische huizen geopend

K-nal santé werd geopend en zal in het SGC van Molenbeek geïntegreerd worden om zo de reeds door de aanwezige partners aangeboden diensten te vervolledigen.

Kure & care is de opstartende kern van het SGC in Kuregem.

De twee Wijkgezondheidscentra worden gelanceerd door de vzw Social Santé Intégré - Mouvance Médecins du Monde - Dokters van de Wereld.