SGC VAN CUREGHEM 

Sinds december 2017 werkt in Kuregem een kleine kern van professionals in een medisch huis: Kure & care. In mei 2018 kwam daar het project rond osteopathie bij, evenals een pilootproject rond psychiatrie, ter ondersteuning van de eerste lijnszorg. We starten ook een project om zwangere vrouwen te ondersteunen, in samenwerking met een ander wijkgezondheidscentrum, Medikuregem.

Voor de toekomst zal het nodig zijn om met de actoren van het district de behoeften te identificeren die niet of onvoldoende zijn bereikt en om nieuwe diensten te ontwikkelen op een ad hoc manier om aan deze behoeften te voldoen.

Nieuwe gebouwen zijn gepland voor 2022.

Contact   

Voor informatie over het  Sociaal-GezondheidsCentrum van Kuregem; isabelle.heymans@medecinsdumonde.be

Voor een afspraak in het centrum: zie de pagina "Wijkgezondheidscentra" - Kure & care