ONDERZOEK

Delen wat we leren 

Om geïntegreerde centra te ontwikkelen, moeten we onszelf de vraag steeds durven blijven stellen hoe deze zouden moeten functioneren. We zullen veel leren, door de kennis te delen van andere actoren, in België en elders, en ook door zelf te zoeken en onderzoeken.

Ook studenten en universitaire onderzoekers werken mee aan ons project. We willen alles wat we leren, systematiseren en delen, zodat iedereen die met vergelijkbare vragen geconfronteerd wordt, kan leren uit onze ervaringen. 

De huidige vragen: 

Voor elke vraag zullen we zowel onze onderzoeksmethode als de bekomen antwoorden delen.  Hieronder waar we momenteel mee bezig zijn :

  • De indeling van de te gebruiken ruimten voor een sociale dienst en/of een gezondheidscentrum.
  • Het gedeelde onthaal en de "samenleving" van de verschillende doelgroepen in het multi-dienstencentrum.
  • Welk werkingsgebied? Welke doelgroepen?
  • Interprofessionele samenwerking en samenwerking met andere diensten: geïntegreerde werking met behoud van de eigenheid van de diensten. 
  • Bestuur en teamorganisatie. 
  • Psychiater in ondersteuning van de eerstelijnszorg: een rol voor de toekomst?

  • Osteopathie in een multidisciplinair eerstelijnsteam: welke rol? welke interacties? hoe de toegankelijkheid mogelijk maken?

enz....