ONZE VISIE

ONZE MISSIE 

We willen een centraal centrum voor sociale- en gezondheidszorg ontwikkelen dat verschillende diensten integreert, verschillende beroepskrachten en doelpublieken samenbrengt.

We willen een globaal project ondersteunen, rekening houdend met de missies, de meerwaarde en de beperkingen van alle deelnemers.

Toegankelijk voor iedereen, met gemengd doelpubliek, waar onthaal, begeleiding en opname van de zorgvraag en sociale ondersteuning ook voor hen die uitgesloten werden.

Een project dat tracht naar een interdisciplinaire en zelfs transdisciplinaire, en intersectorieel open benadering.

Een samenwerking gebaseerd op de diensten, de hulpverleners, de externe partners, begunstigden en bewoners uit de buurt. Met bijzondere aandacht voor egalitaire relaties tussen disciplines en sectoren.

Een project waar zowel de individuele relatie, de collectieve activiteiten als de gemeenschapsactie ontwikkeld wordt , als preventie en bezorgdheid voor sociale - als gezondheidsmoeilijkheden.

We willen een open en geïntegreerd project zijn in de buurt, die samenwerkingen opbouwt, steunt op en inspiratie vindt in het reeds bestaande zorglandschap. De bepalende factoren van gezondheid zowel als sociaal- en psychologische welzijn worden ten volle in rekening genomen en zijn de basis voor het zoeken naar antwoorden.

Een project waar de medewerking van gebruikers en partners is georganiseerd.

Een open, gastvrije, aantrekkelijk en veilige plek.

Met aangename heldere, comfortabele, toegankelijke eco-verantwoorde lokalen, waar eerbied voor vertrouwelijkheid en ontmoeting heerst.

Een ploeg die inlichtingen verzamelt, zich mobiliseert en opkomt voor het respecteren van de rechten van het individu en de evolutie van de maatschappij in de richting van de waarden waar wij voor staan. Een project dat bijdraagt tot de evolutie van een sociaal- en een gezondheidssysteem in de lijn van onze waarden en doelstellingen.(cf bijlage)

Een project waar de medewerkers zich goed voelen, zich kunnen vormen, zich kunnen ontwikkelen, gedragen worden door de zin om samen te werken over onze doelstellingen. Een project waar gestreefd wordt naar de culturele- en taaldiversiteit van de medewerkers , met eenzelfde openheid zoals deze ook bestaat voor het publiek en de buurt .

Creativiteit en vernieuwing zijn een uitdaging, evenals het in vraag stellen van de heersende gewoontes. Het aanwenden van nieuwe technologieën als werkinstrument voor de teams, en de toegang ertoe bevorderen voor het doelpubliek. Deze middelen worden ingezet om kwalitatief hoge en efficiënte diensten te kunnen aanbieden.

Een rigoureus project in een geest van beroepsethiek, met zorg voor onderzoek en evaluatie van de werking, voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van de diensten en dit samen met de gebruikers.

Een centrum waarvan de werkwijze dus regelmatig in vraag zal gesteld worden in overleg , met de betrachting om de evenwichten tussen de verschillende doelstellingen die vooropgesteld werden en uitdagingen die we zullen ontmoeten te bewaren.

Een project dat zijn ervaringen deelt met andere actoren die ook op zoek zijn naar aangepaste praktijken voor deze nieuwe uitdagingen, in België en elders in de wereld.

Een project met de permanente betrachting tot optimalisatie van de diensten om de noden van de gebruikers tegemoet te komen.

ONZE WAARDEN