Welkom ! 


Om tegemoet te komen aan de gebrekkige toegang tot basisgezondheidszorg in Brussel, hebben we, met de steun van Dokters van de Wereld, twee gezondheidscentra geopend: in Molenbeek - K-nal Santé- en in Kureghem in Anderlecht -Kure & Care.

In deze twee centra zal elkeen een huisarts, verpleegkundige, kinesist of maatschappelijk werker kunnen raadplegen. In de toekomst zullen er ook andere zorgdisciplines kunnen aangeboden worden zoals bvb - psychiater, osteopaat, tandarts, enz.

In deze twee centra wordt volgens het derde-betalerssysteem gewerkt. De patiënt betaalt een zeer kleine vergoeding voor de dienstverlening. Men kan er terecht mét of zonder afspraak en men er kan ook, indien nodig, een huisbezoek aanvragen.

De ontwikkeling van deze twee centra is één van de stappen in de voorbereiding van de oprichting van twee geïntegreerde sociale en gezondheidscentra in deze wijken.

Het uiteindelijke doel is om naast de gezondheidszorg meerdere diensten onder één dak te kunnen brengen (zoals schuldbemiddeling, sociale actie, gezinsplanning, verslavingsmanagement, geestelijke gezondheidsbevordering, ...).

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over de gezondheidscentra K-nal Santé en Kure & Care. 

Meer info over de wijkgezondheidcentra?